Vertalingen

Peter van den Bosch neemt uiteenlopende opdrachten aan voor vertalingen, bijzondere documenten, redactie, copywriting en correctie.

Vertalingen en expertise

Vertalingen

Het kan hierbij gaan om verschillende soorten vertalingen. Wanneer de brontekst al prettig leesbaar is en bovendien rekening houdt met de lezersgroep, is het uitsluitend vertalen van de tekst voldoende.

Een vertaling kan echter ook meer wervend worden geschreven of met een verbeterde structuur. Daarbij maakt het verschil of de vertaling gelezen zal worden door Britten, Amerikanen, of door non-native speakers.

Peter van den Bosch kan uw teksten vertalen en daarbij desgewenst perfectioneren.

Bekijk de voorbeelden van vertalingen, ingedeeld in de rubrieken Recht & Wetgeving, Bouwen  & Gebouwen en Overig.

Redigeren en herschrijven

Peter van den Bosch redigeert en perfectioneert uw wetenschappelijke artikelen, uw toespraken voor internationale conferenties en meer.

Copywriting

Grote bouwprojecten wervend omschrijven, rapporten, visual merchandising en cursusboeken voor beroepsonderwijs: ook opdrachten voor short én long copy zijn bij Peter van den Bosch in goede handen. Zijn creativiteit en expertise op het terrein van bouwen en techniek maken zich hierbij meer dan waar. Bekijk meer voorbeelden.

Correctie

Denk hierbij aan het corrigeren van:

 • Drukproeven
 • Proefschriften
 • Wetenschappelijke tijdschriftartikelen
 • Zakelijke correspondentie

Vertalingen

Recht en Wetgeving

 • Aanmaningen, Eerste -, Tweede –
 • Accountantsverklaringen
 • Akten van overeenkomst
 • Akten van schuldbekentenis
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Betaalherinneringen, Eerste -, Tweede –
 • Betekeningsexploten deurwaarders
 • Brieven stock options
 • Contracten
 • Cover letters
 • Dagvaardingen
 • Engagement letters
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Inkoopvoorwaarden
 • Intentieovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten
 • Letters of intent
 • Processen verbaal
 • Reglementen voorwetenschap
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Sideletters arbeidsovereenkomsten
 • Sociaal begeleidingsplan
 • Sommeringsbrieven
 • Statuten garantiefondsen banken
 • Testamenten
 • Verstekvonnissen
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Verzekeringspolissen
 • Volmachten verkoop en levering aandelen
 • Websites
 • Zakenbrieven
 • Ziekteverzuimprotocollen

Bouwen en Gebouwen

 • Akoestische opleveringsmetingen
 • Allonges bij hoofdhuurovereenkomsten
 • Bouwkundige rapporten
 • Certificaten voor verzekering van (aan)bouwrisico’s
 • Checklist for Roofing System
 • Contracten
 • Inschrijvingen op bouwprojecten
 • Physical Security Site Plan Assessment
 • Prestatie-eisen binnenmilieu
 • Huuropzeggingen bedrijfspanden
 • Hypotheekovereenkomsten
 • Kadastraal en hypothecair onderzoek
 • Keuringsrapportages gebouwen
 • Levensduur kostenanalyses
 • Offerten
 • Onderaannemingsovereenkomsten
 • Projectbeschrijvingen
 • Project organisatie
 • Kwaliteitsborging
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Technische programma’s van eisen
 • Tenders
 • Tevredenheidsverklaringen
 • Verkooptransacties
 • Visie op ontwerp- en uitvoeringsproces
 • Websites
 • Werkplanning stedelijke vernieuwing
 • Wet financiering decentrale overheden
 • Zakenbrieven

Overig

 • Advertenties vacatures
 • Beleidsplannen
 • Berichten Raad van Commissarissen
 • Brochures
 • CV’s
 • Draaiboeken reorganisaties
 • Interviews
 • Kostenanalyses
 • Kostenramingen
 • Management Proposals
 • Manuals corporate management development
 • Nieuwsbulletins
 • Notulen Commissie Aandeelhouders Vergadering
 • Offerten
 • Persberichten
 • Programma’s internationale conferenties
 • Subsidieaanvragen
 • Toespraken internationale conferenties
 • Visual merchandising
 • Websites
 • Zakenbrieven

Copywriting

 • Beschrijvingen grote bouwprojecten
 • Rapporten werkplekinspectie

Redigeren en herschrijven

 • Proefschriften
 • Toespraken internationale conferenties
 • Wetenschappelijke tijdschriftartikelen
 • Zakelijke correspondentie

Neem contact op

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Peter van den Bosch.

Telefoon: 020 419 3132
Mobiel: 06 5118 1979
E-mail: petervandenbosch@englishtranslator.nl

 • Vertaler Engels en Nederlands
 • Foto Vertalingen

   Engels vertaler Peter van den Bosch verzorgt vertalingen, redactie, copywriting en correctie.